YAYINLARI:

 •  Konya-Seydişehir Boksit Yatakları Jenezi (Master Tezi-1984)
 • Diyarbakır (Hazro) Kömür Arama ve Sondaj Çalışmaları Raporu (MTA-1991)
 • Bolu-Yığılca Kömür Olanakları (MTA-1992).
 • Çevre Koruma Rehber Kitabı (ÖÇKK-1994).
 • Katı atık(Çöp) Depo Yerlerinin Seçimi ve İnşasında Bazı Ana Hususlar (Jeoloji Mühendisliği Dergisi-1996)

Çalıştığı projeler:

 • Çevre Bakanlığı – (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) (1993-2010)
 • 1993- 1995: Pamukkale – Karahayıt Sıcak Su Kaynaklarının Korunması Projesi (Hidrojeolojik Etüt- Sondaj) (Proje Koordinatörü)
 • 1996-2007: Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kaynakları Yönetim Planı (Hidrojeolojik Etüt) (Proje Koordinatörü)
 • 1998-1999 Mogan Gölü Dip çamuru Fizibilite Projesi (Proje Koordinatörü)
 • 1998- 2010 Mogan Gölü Hidrometoroloj Projesi (Proje Koordinatörü)
 • 1993-1995 : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Muhtelif Katı atık Depo Yerleri Seçimi ve Zemin Etüt Çalışmaları.(Jeoloji Y.Mühendisi)
 • 1997-2000 : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yapılan faaliyetlerin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının incelenmesi ve  ÇED Olumu/Olumsuz Kararlarında ÇED İhtisas ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi
 • 2000- 2011 : Özel Çevre Koruma Bölgelerinde İmar Planlarına Esas Jeolojik Araştırma (Yerleşime Uygunluk) çalışmaları.(Jeoloji Y.Mühendisi)
 • 2013-2014 Tabiat Varlıkları Van Bölge Komisyonu Üyesi

İDARİ GÖREVLER:

1984-1993 MTA Genel Müdürlüğünde Jeoloji Yüksek Mühendisi ( Maden Arama ve Sondaj Çalışmaları)

2007-2008  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Denizli ÖÇK Müdürü   

2009-2010 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Araştırma Şube Müdürü 

Denizli Özel Çevre Koruma  Müdür Vekili

2010-2017 Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Tez ve Çalışmaları

Open chat