Çalışma Alanları
Av.Sücaattin BARAN

Genel İdare Hukuku

 • İptal davaları.
 • Tam yargı davalar

Maden Hukuku

 • Maden ocağı kazaları davaları.
 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları.
 • Kamulaştırma, irtifak ve intifa hakkı tesisi.
 • Maden ihalelerinden kaynaklanan davalar.
 • Maden sahası ve ruhsat devirlerinden doğan ihtilaflar.
 • Maden Devlet hakları konusunda oluşan ihtilaflar.
 • İl özel idareleri tarafından verilen maden ruhsatlarına ilişkin uyuşmazlıklar.

Çevre ve Orman Hukuku

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) iznine ilişkin ihtilaflar.
 • Orman İznine ilişkin ihtilaflar.
 • Çevre hukukundan doğan tazminat davaları.
 • Çevre cezaları, itirazları, taksitlendirme uygulamaları.
 • Mera tahsis amacı değişikliğine ilişkin ihtilaflar.
 • GSM Kapsamında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin uyuşmazlıklar.

Enerji Hukuku

 • Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların kaynak kullanımına ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin (Hidrolik, termik, güneş ve rüzgar) kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler konusunda çıkan uyuşmazlıklar.
 • Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar.
 • Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan ve rekabet hukukundan kaynaklanan davalar.

admin-ajax

Avukat Sücaattin BARAN: 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.Aynı zamanda 1982 yılında İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliğini bitiren Sücaattin BARAN 1993-2010 yılları arasında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığında Araştırma Şube Müdürü olarak çalışmıştır ayrıca 1984- 1993 yılında MTA Genel Müdürlüğünde JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ olarak Maden Arama ve Sondaj Çalışmaları yürütmüştür. Kamuda daha birçok görevde bulunan Sücaattin BARAN 2010-2017 yılları arasında Çevre Şehircilik Bakanlığında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. Çevre Koruma, Su Kaynakları ve Doğa Koruma alanında birçok makale ve projeye sahip olan Sücaattin BARAN madencilik ve hukuk camiasından büyük bir eksiklik olarak kabul görülen “Maden Hukuku” konusunda birçok hizmette bulunmuştur.

Maden ve Çevre Avukatı

Maden ve Çevre avukatı olarak maden ve çevre koruma hukuku alanında uzman çözümler sunan büromuz, uzun yıllardan beri başta maden hukuku olmak üzere, çevre hukuku ve enerji hukuku alanlarında sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile faaliyetini sürdürmekte olup, bireysel ve kurumsal müvekkillerine Avukatlık, Müşavirlik ve Danışmanlık hizmeti sunarken temel prensibi; doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeksizin hukuki anlamda tam desteğin sağlanmasıdır.

Maden Kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde ve müvekkillerin her türlü hukuksal taleplerinin karşılanmasında üzerimize düşen en önemli görev, uyuşmazlık konusunun yargı merciine tüm yönleriyle ve doğru biçimde aktarımını sağlamaktır. Objektif yaklaşımlar ve sistemli bir sorun analizi ise bu amaca ulaşmada ilk adımdır.

Büromuz; sadece dava açma yoluyla değil, bunun dışında madencilik faaliyetinden kaynaklanan ve özel hukuk hükümlerine tabi uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmakta, çeşitli koruyucu avukatlık tavsiyeleriyle müvekkillerini bilgilendirerek uyuşmazlığı daha ortaya çıkmadan önlemektedir. Bu amaçla büromuz, maden hukukuna ilişkin problemlerinizi büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır.

“Güven ve itimat, hizmetin temelidir.” Güveniniz için teşekkürler…

120

Bakılan Davalar ve Bilirkişilikler

20

Mesleki Deneyim (YIL)

25

Çalıştığı Projeler

15

Akademik Yayınlar

Anasayfa

Open chat